Asia i Marek Stawoscy
pocztówki z podróży
Chiny-Tybet 2003Meksyk 2002Indie-Nepal 2004
- wykonanie Egonet.pl -